گام به گام ریاضی پایه هشتم

                            

لینک تصحیح شد

منبع : gade8.blog.ir

کپی برداری بدون درج لینک مجاز نمی باشد


امیدوارم از روی گام به گام رو نویسی نکنید و هرجا از ریاضی رو که بلد نبودید برید سراغش.

1   حل مسائل فصل1ریاضی8(عددهای صحیح و گویا) دانلود PDF  
2   حل مسائل فصل2 ریاضی8(حساب عددهای طبیعی) دانلود PDF                                     
3   حل مسائل فصل3 ریاضی8(چند ضلعی ها) دانلود PDF  
4   حل مسائل فصل4 ریاضی8(جبر و معادله) دانلود PDF  
5   حل مسائل فصل5 ریاضی8(بردار و مختصات) دانلود PDF  
6   حل مسائل فصل6 ریاضی8(مثلث) دانلود PDF  
 7
حل مسائل فصل7 ریاضی8(توان و جذر)
دانلود PDF  
8   حل مسائل فصل8 ریاضی8(آمار و احتمال) دانلود PDF  
 9   حل مسائل فصل9 ریاضی8(دایره ها) دانلود PDF