قابل توجه دانش آموزان و دبیران درس فارسی پایه متوسطه دوم (هشتم)، کتاب گویای فارسی هشتم جهت بهره وری و دانلود بر روی سایت گروه درسی "زبان و ادبیات فارسی "قرار گرفته است.

نام درس حجم فایل زمان دانلود

فصل اول: زیبای آفرینش
مقدمه 2.43 MB 40":2'
ستایش: به نام خدایی که جان آفرید 2.19 MB 24":2'
فصل اوّل: زیبایی آفرینش 4.09 MB 28":4'
درس 1 پیش از این ها 1.20 MB 19":1'
حکایت: به خدا چه بگویم؟ 6.55 MB 39":7'
درس 2 خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر 1.51 MB 39":1'
روان خوانی: جوانه و سنگ 16.4 MB 00":18'

فصل دوم: شکفتن
درس 3 ارمغانِ ایران 7.14 MB 48":7'
حکایت: همدلی و اتّحاد 1.42 MB 33":1'
درس 4 سَفَر شکفتن 5.48 MB 59":5'
شعرخوانی: شرحِ انتظار 1.38 MB 30":1'


فصل سوم: سبکِ زندگی
درس 5 راهِ نیک بختی 1.97 MB 09":2'
درس 6 آداب نیکان1 4.68 MB 07":5'
درس 6 آداب نیکان2 5.54 MB 03":6'
حکایت: خودشناسی 1.94 MB 07":2'
درس 7 آزادگی 1.53 MB 41":1'
روان خوانی: آقا مهدی 8.38 MB 10":9'


فصل چهارم: نام ها و یادها
درس 8 نوجوان باهوش 3.46 MB 47":3'
آشپززادۀ وزیر 5.52 MB 02":6'
آشپززادۀ وزیر نمایش 8.46 MB 15":9'
گریۀ امیر 3.35 MB 40":3'
فلم سحر آمیز 2.90 MB 10":3'
دو نامه 2.28 MB 29":2'
نام خوشبو 1.27 MB 24":1'
پرچم داران 3.78 MB 08":4'
ای وطن ای دل 1.51 MB 39":1'
ای وطن من 3.11 MB 24":3'

فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی
درس 11 شیرِ حق 2.03 MB 13":2'
حکایت: ان شاء الله 1.99 MB 11":2'
ان شاء الله- نمایش 6.01 MB 34":6'
درس 12 ادبیات انقلاب 3.05 MB 20":3'
ادبیات انقلاب- انقلاب ادبیات 4.50 MB 55":4'
درس 13 یاد حسین 2.90 MB 10":3'
روان خوانی: شوق آموختن 12.8 MB 05":14'


فصل هفتم: ادبیات جهان
درس 16 پرندۀ آزادی 2.56 MB 48":2'
پرندۀ آزادی 2 2.36 MB 35":2'
کودکان سنگ 1.80 MB 80":1'
درس 17 راه خوشبختی 6.37 MB 37":6'
آن سوی پنجره 4.48 MB 54":4'
آن سوی پنجره- نمایش 7.76 MB 29":8'
نیایش 1.18 MB 17":1'
تیتراژ کلاس هشتم 1.25 MB 22":1'