کمی که به دو تصویر نگاه کنید می فهمید که در این دو عکس از یک شخص استفاده شده است


البته عکس دوختر با فتوشاپ درست شده


اگه کلاس هفتمی هستید میتونید صفحه70 کتاب انگلیسی و صفحه 55 عربی باز کنید و خودتون ببینید.