دانلود پاور در ادامه مطلب

فصل4

فصل :دستگاه عصبی

دانلود پاور بصورت فشرده (zip)                                                       دانلود پاور بصورت فایل(folder)
                                          دریافت                                                                    دریافت
حجم:  727کیلوبایت                                                                                             حجم: 960 کیلوبایت
توضیحات: برای کسانی که تیز هوشند                                                                      توضیحات: برای کسانی که تیز هوشند  
                                            
دریافت بصورت فشرده راحت تر امکان پذیر است